PDM Kabupaten Batang - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kabupaten Batang
.: Home > APA MUHAMMADIYAH ITU ???

Homepage

APA ITU MUHAMMADIYAH

 
KUMPULAN MATERI KEMUHAMMADIYAHAN
DISUSUN OLEH :
Drs. H. NASIKHIN Ketua PDM Kab Batang

APA MUHAMMADIYAH ITU ??


7 POKOK PIKIRAN DALAM MUQODDIMAH ANGGARAN DASAR


MUHAMMADIYAH


 1. Hidup manusia harus berdasar Tauhid.
 2. Hidup manusia itu harus bermasyarakat.
 3. Hanya hukum Allah yang dapat membentuk pribadi utama dan mengatur kehidupan masyarakat.
 4. Berjuang menegakkan dan menjujung tinggi agama Islam adalah Wajib, sebagai Ibadah dan ihsan / ikhlas.
 5. Berjuang akan berhasil bila Ittiba Rosul.
 6. ORGANISASI satu-satunya alat atau cara perjuangan.
 7. Cita-cita perjuangan terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridloi Allah, ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

MAKSUD DAN TUJUAN MUHAMMADIYAH
Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya    ( Pasal 6 AD Persyarikatan Muhammadiyah )

MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN ISLAM
 • Kelahirannya dimotivasi oleh ajaran Islam.
 • Cita-cita dan amal usaha Muhammadiyah berusaha mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan yang nyata.
 • Islam yang digerakkan Muhammadiyah adalah Islam sebagai rahmatan lil ‘alamien
MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN DAKWAH
 • Kelahirannya dimotivasi oleh kegiatan untuk mendakwahkan Islam.
 • Amal usaha Muhammadiyah sebagai sarana dakwah.
 • Dakwah Muhammadiyah adalah dakwah yang kaffah, tawasuth, bil hal dan bil hikmah wal mau’idlotil hasanah.
MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN TAJDID
 • Dalam melaksanakan ajaran Islam senantiasa berusaha untuk kembali kepada Al Qur’an dan Sunnah.
 • Dalam memahami Al Qur’an dan Sunnah dengan menggunakan akal fikiran yang sesuai dengan ajaran Islam.
 • Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad masih terbuka.
POKOK TAUSIYAH KETUA UMUM PP MUHAMMADIYAH
 • MUHAMMADIYAH SEBAGAI ORGANISASI MODERN DAN TERBESAR DALAM KEPEMILIKAN AMAL USAHA.
 • BERKEMBANGNYA AMAL USAHA HARUS DIIKUTI PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN.
 • WARGA MUHAMMADIYAH BERKEWAJIBAN IKUT MEMBINA DAN BERDAKWAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIINDIKASIKAN MENYIMPANG DARI AQIDAH ISLAM.
 • WARGA MUHAMMADIYAH HARUS MEMILIKI 5 (LIMA ) SEMANGAT UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PERSYARIKATAN : KEIMANAN – KEIKHLASAN – KEBAIKAN – KEMAJUAN DAN KEKELUARGAAN.
 
الايمان – الاخلاص – البر – الحضارة – الاخوة

Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website